Filters ˆ

Artpool Artist’s Publication

PETRIfied forEAST – a bookwork by Peter Forgács, György Galántai and György Petri. Published by Arizona Board of Regents and the Visual Arts Research Studios, 1990–1994, 26x28,5 cm, 15+8+10 pages (set of three books in a paper case), limited edition of 225 copies, offset–lithography, relief and silk–screen printing. Signed and numbered.

Location

Languages

 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Italian
 • Spanish

Name of collection

 • Artpool Artist’s Publication

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

 • publications (books, newspapers, articles, press clippings): 1000-

Geographical scope of recent operation

 • international

Date of founding

 • 1979

Place of founding

Access type

 • visits by appointments

Publications

Author(s) of this page

 • Szirmai, Anna

References

Bence György: Cenzúrázott és alternatív közlési lehetőségek a magyar kultúrában - Beszámoló a budapesti Kulturális Fórum alkalmából, AB Hírmondó 1985/4., Budapest, 1985. augusztus-szeptember, pp. 17-38.

 

Beke, László – Sasvári, Edit: “Ungarn kann dir gehören”. Die Künstler des Underground, in: Eichwede, Wolfgang (ed.): Samizdat. Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre, Bremen, 2000, pp. 168–171.

 

Deréky Pál – Müllner András (eds.). Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből, Ráció Kiadó, Budapest, 2004.

Forgács, Péter – Galántai, György – Petri, György. Petrified forEast, Arizona State University, 1993.

 

György, Péter: Föld alatt, föld felett. Avantgárd az Aczél-korszakban, Magyar Napló,, 1990, Február 22, p. 13.

 

Hap Béla. Mi az underground? In: Hap Béla: Halk magyar underground-kiáltvány, "Szétfolyóirat (Expresszió. Önmanipuláló Szétfolyóirat)", 1973. Február

Havasréti József. Alternatív regiszterek. A kulturális ellenállás formái a magyar

neoavantgárdban, Typotex, Budapest, 2006.

 

Havasréti József – K. Horváth Zsolt (eds.). Avantgárd: underground: alternatív. Popzene, művészet és szubkulturális nyilvánosság Magyarországon, Kijárat Kiadó — Artpool Művészetkutató Központ – PTE Kommunikációs Tanszék, Budapest, Pécs, 2003.

 

Havasréti József. Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban (Kommunikáció és kultúratudományi tanulmányok –Gondolat Kiadó – Artpool – PTE Kommunikáció- és Média-tudományi Tanszék, Budapest–Pécs, 2009.

 

Klaniczay, Júlia: Afterword to the Publications by Artpool. in: Phillpot, Clive – Sune Nordgren (eds.): Outside of a Dog, Paperbacks and Other Books by Artists, BALTIC, The Centre for Contemporary Art, Gateshead (Newcastle), 2003, p. 9.

 

Koppány Márton (szerk.). Idegen az ajtóban, Artpool - Balassi Kiadó, 1999.

Lázár Eszter: “Book, bookwork, bookmark”, IN: Magyar Műhely, No. 102, 1997, pp. 14-18.

 

Lyons, Joan (ed.). Artists’ Books: A Critical Anthology and Sourcebook, Visual Studies Workshop Press, Rochester, New York, 4th edition, 1993, (1985).

 

Perneczky Géza. A háló. Alternatív művészeti áramlatok a folyóirat-kiadványaik tükrében 1968-1988, Héttorony Könyvkiadó, Budapest, 1991.

 

Sebők Zoltán. Az új művészet fogalomtára, Orpheusz Kiadó, 1996.

Last edited on: 2020-12-06 16:49:35