Filters ˆ

Collection of Lénárd Ödön

Members of the Pious Convent at Szeged, Ödön Lénárd is the third from right in the upper row, 1937.

Location

Languages

  • Hungarian

Name of collection

  • Collection of Lénárd Ödön

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

  • manuscripts (ego-documents, diaries, notes, letters, drafts, etc.): 100-499

Founder(s)

Date of founding

  • 1998

Place of founding

Creator(s) of content

Collector(s)

Access type

  • parts are closed to the public

Author(s) of this page

  • Fejérdy, András
  • Pál, Zoltán

References

Lénárd Ödön: Erő az Erőtlenségben. (2Kor 12,9). Eszmélődés élmények és dokumentumok fölött a magyar katolicizmus helytállása köréből a kommunista diktatúra alatt. [Power in Powerlessness. 2Kor 12,9. Thinking of experiences and documents about the persisting of Hungarian Catholicism under the communist dictatorship] Márton Áron Kiadó, Budapest, 1994.; Not a complete bibliography about Ödön Lénárd: Hetényi Varga Károly: Elfelejtett hitvallónk. A kilencvenéves Lénárd Ödön köszöntése. [Our Forgotten Confessor. Salutation of the 90 year old Ödön Lénárd] Pro Domo, Pécs, 2001. 55–56. Posthumous published books about his researches: Lénárd Ödön–Tímár Ágnes–Szabó Gyula–Soós Viktor Attila: Utak és útvesztők. [Roads and Mazes] Kairosz, Budapest, 2006.; Lénárd Ödön–Tímár Ágnes–Soós Viktor Attila: Istennel, vagy Isten nélkül. A katolikus iskolák államosítása Magyarországon a II. világháború után [With or Without God. Nationalization of Catholic schools in Hungary after the Second World War]. Kairosz, Budapest, 2008.

Lénárd Ödön: Kutatástörténet [History of Research]. Szerk. [edited by] Tímár Ágnes. METEM, Budapest, 2012.

Letter from Imre Fejes Colonel of Law Enforcement, Head of Main Department to Ödön Lénárd, 22th June 1992. – Ödön Lénárd’s personal inheritance. White binder folder with the sign ’K JOG.’

Letter from Dr. Ferenc Tari Major-General of Law Enforcement to Ödön Lénárd, 22th September 1992. White binder folder with the sign ’K JOG.’

Letter from Dr. Ágnes Tímár, OCist abbes to Lajos Gecsényi, Main Director of the National Archives of Hungary. Kismaros, 15th January 1999.

Lénárd Ödön: Rácsosztotta ég. Válogatás a Szürke habitusban, A második élet, Söma Izrael, Három év versei című kötetekből. [Sky Divided By Bars. Compilaton from the books ’In Grey Habit,’ ’The Second Life,’ ’Söma Israel,’ ’Poems of Three Years’] Héttorony Könyvkiadó, Budapest, 1991.

Lénárd Ödön: Só. A mai keresztény egyéni gondjai. [Salt. Personal Problems of Today’s Christian] Márton Áron Kiadó, Budapest, 1996. Lénárd Ödön: Só és mécs. A mai keresztény krisztusi lelkülete. [Salt and Light. Christial Spirit of Today’s Christian] Márton Áron Kiadó, Budapest, 1996.

Lénárd Ödön: Történelemszemlélet [View of History]. Szerk. [Edited by] Tímár Ágnes és Soós Viktor Attila. METEM, Budapest, 2008.; Fejérdy András: Lénárd Ödön történelemszemlélete [Ödön Lénárd’s view about history]. In: A piarista rend Magyarországon [The Pious Order in Hungary]. Szent István Társulat, Budapest, 2010.

 

Last edited on: 2020-03-02 11:36:59