Filters ˆ

Zoltán Kallós Foundation

Zoltán Kallós Museum and Ethnographic Center

Location

Date of founding

  • 1992

Type of organisation

  • Foundation

Operational type

  • Private foundation

Author(s) of this page

  • Jánosi, Csongor

References

Könczei, Ádám and Csongor Könczei. 2004. Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Dance House. Writings about the Transylvanian Dance House). Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.

Sebő, Ferenc, ed. 2007. A táncház sajtója. Válogatás a korai évekből 1968-1992 (The Dance House Press. A Selection from the Early Years 1968-1992). Budapest: Timp – Hagyományok Háza.

Székely,  Melinda. 2005. “Élő tárgy–halott tárgy” (Live Object-Dead Object). In Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára (The Yearbook of the János Kriza Ethnographic Society 13. Studies for Klára Gazda's 60th Birthday), edited by Vilmos Keszeg and Tekla Tótszegi. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.

Kallós, Zoltán, interview by Jánosi, Csongor , September 21, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Last edited on: 2018-09-25 23:29:49