Filters ˆ

Archives of Weeks of Christian Culture / Artists’ Priesthood

Location

Languages

  • Polish

Name of collection

  • Weeks of Christian Culture / Artists' Priesthood

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

  • manuscripts (ego-documents, diaries, notes, letters, drafts, etc.): 1000-
  • memorabilia (posters, flyers, stamps, etc.): 1000-
  • photos: 1000-

Date of founding

  • 1975

Place of founding

Creator(s) of content

Access type

  • visits by appointments

Part of network

Author(s) of this page

  • Kaczorowski, Grzegorz
  • Tołłoczko-Suchańska, Barbara

References

Niewęgłowski, Wiesław Aleksander. Nowe Przymierze Kościoła i Środowisk Twórczych w Polsce w latach 1964-1996 (Doświadczenia warszawskie). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Niewęgłowski, Wiesław Aleksander, editor. Kościół i kultura w latach osiemdziesiątych XX wieku. Doświadczenia warszawskie. Warszawa, Katowice: Instytut Pamięci Narodowej, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Warszawskiej, 2011.

Niewęgłowski, Wiesław, interview by Kaczorowski, Grzegorz, August 29, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

Last edited on: 2020-03-05 09:47:48