Filters ˆ

Ordass, Lajos 

Location

Birth place

  • Savino Selo, Serbia

Birth date

  • 1901

Date of death

  • 1978

Author(s) of this page

  • Pál, Zoltán

References

Böröcz Enikő: Egyházfő viharban és árnyékban. Ordass Lajos evangélikus hitvalló püspöki szolgálata (1945–1958) I. kötet [Church Leader in Storm and Shadow. The Episcopal Service of Lajos Ordass Evangelical Confessor, 1945–1958. Vol. I.] Budapest, Luther Kiadó, 2012.

Ordass Lajos: Önéletrajzi írások [Autobiographical Writings]. Válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót írta [Selected, edited and the epilogue wrote by]: Szépfalusi István. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1985.

Ordass Lajos: Önéletrajzi írások (folytatás). [Autobiographical Writings. Continuation.] Válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót írta [Selected, edited and the epilogue wrote by]: Szépfalusi István. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1987.

Last edited on: 2018-02-08 10:52:24