Filters ˆ

Collection of Ordass Lajos

Location

Languages

  • Hungarian

Name of collection

  • Collection of Ordass Lajos

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

  • manuscripts (ego-documents, diaries, notes, letters, drafts, etc.): 1000-

Founder(s)

Date of founding

  • 1985

Place of founding

Important events in the history of the collection

Access type

  • visits by appointments

Publications

  • László, Terray. "Ordass Lajos evangélikus püspök irathagyatéka. (Előadás a Magyarországi Egyházi Levéltárak Egyesülete közgyűlésén. Sopron, 1995. július 4–6.)." Keresztyén Igazság 34. (1997), 19-20.
    EOL D. Archive of Lajos Ordass (DOLL), Description of István Rőzse, Budapest, 2002.

Author(s) of this page

  • Mirák, Katalin
  • Pál, Zoltán

References

Ordass Lajos: Önéletrajzi írások [Autobiographical Writings]. Válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót írta [Selected, edited and the epilogue wrote by]: Szépfalusi István. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1985.; Ordass Lajos: Önéletrajzi írások (folytatás). [Autobiographical Writings. Continuation.] Válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót írta [Selected, edited and the epilogue wrote by]: Szépfalusi István. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1987.

The International Foundation for Hungarian Theologocal Literature, The Ordass Foundation – Minutes of the meeting held in Oslo on May 9th, 1983. In: Minute Book The Ordass Foundation, 1983–2002. Manuscript. Document heritage of László Terray, Ordass Lajos Foundation.

Terray László: Ordass Lajos evangélikus püspök irathagyatéka. (Előadás a Magyarországi Egyházi Levéltárak Egyesülete közgyűlésén. Sopron, 1995. július 4–6.) [Document legacy of Evangelical Bishop Lajos Ordass. Lecture in the assembly of the Association of the Hungarian Ecclesiastical Archives.] Megjelent: Keresztyén Igazság, Új folyam [Christian Truth, New Series] (1997. nyár) 34. sz. 19–20.

Lóránd Boleratzky’s statement in Circural mail to the members of the OLBK. Budapest-Kelenföld, 18 April 1988. Manuscript, page 3.

Zászkaliczky Pál: Interview with György Kendeh. In: Nem voltam egyedül. Beszélgetések az evangélikus közelmúltról. I. kötet. [I was not alone. Conversations about the Evangelical recent past. Vol. I.] Ed. Mirák Katalin. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, Bp., 1995. 147–172.

Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Kendeh György lelkész élete és szolgálata [The servant isn’t greater than his master. The life and service of clergyman György Kendeh]. Ed. Béla Thurnay. Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközség, Bp. 2012.

EOL D. Archive of Lajos Ordass (DOLL), Description of István Rőzse, Budapest, 2002.

Last edited on: 2020-02-06 18:55:17