Filters ˆ

Romanian Greek Catholic Church Ad-hoc Collection at CNSAS

Alexandru Todea (Romanian Greek-Catholic bishop of the Făgăraş and Alba Iulia Diocese) and the Pope John Paul II in the early 1990s

Location

 • București Strada Matei Basarab 55, Romania 030167
  Show on map

Languages

 • Italian
 • Romanian

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

 • grey literature (regular archival documents such as brochures, bulletins, leaflets, reports, intelligence files, records, working papers, meeting minutes): 1000-
 • manuscripts (ego-documents, diaries, notes, letters, drafts, etc.): 10-99
 • photos: 10-99

Geographical scope of recent operation

 • international

Access type

 • completely open to the public

Author(s) of this page

 • Pintilescu, Corneliu

References

Bucur, Ioan Marius. 2003. Din Istoria Bisericii Greco-Catolice Române (1918–1953) (From the history of the Romanian Greek Catholic church). Cluj-Napoca: Accent.

Deletant, Dennis. 2002. „Studiu introductiv” (Introductory Study). In Banalitatea răului: O istorie a Securităţii în documente 1949–1989 (The Banality of evil: A history of the Securitate in documents 1949–1989). Edited by Marius Oprea, 9–46. Iaşi: Polirom.

Deletant, Dennis. 1999. Communist Terror in Romania: Gheorghiu-Dej and the Police State, 1948–1965. London: C. Hurst & Co. Publishers.

Oprea, Marius. 2003. “Problema 132: Biserica Româno-unită în atenţia securităţii” (Problem 132: The Romanian Greek Catholic Church under the observation of the Securitate). In Istoria Bisericii Greco-catolice sub regimul comunist, 1945–1989: Documente şi mărturii (The history of the Greek Catholic Church under the communist regime, 1945–1989: Documents and testimonies). Edited by Cristian Vasile. Iaşi: Polirom.

Oprea, Marius. 2002. Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în documente, 1949–1989 (The Banality of evil: A history of the Securitate in documents, 1949-1989). Iaşi: Polirom.

Stoica, Sergiu. 2017. Cardinalul  Todea în arhivele  Securităţii: Note informative (Cardinal Todea in the Securitate archives: Informative notes). Cluj-Napoca: Mega.

Ştirban, Codruţa Maria, and Marcel Ştirban. 2000. Din istoria Bisericii Române Unite, 1945–1989 (From the history of the Romanian Uniate Church, 1945–1989). Satu Mare: Editura Muzeului Sătmărean.

Vasile, Cristian. 2002. “The Suppression of the Romanian Greek Catholic (Uniate) Church, East European Quarterly. 36, 3: 313–322.

Vasile, Cristian. 2003a. Istoria Bisericii Greco-catolice sub regimul comunist, 1945–1989: Documente şi mărturii (The history of the Greek Catholic Church under the communist regime, 1945–1989: Documents and testimonies). Iaşi: Polirom.

Vasile, Cristian. 2003b. Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului comunist (Between the Vatican and the Kremlin: The Greek Catholic Church under the communist regime). Bucharest: Curtea Veche.

Moldovan, Silviu, interview by Pintilescu, Corneliu, September 14, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

Last edited on: 2020-02-06 19:25:28