Filters ˆ

Kmentová, Eva  

Portrait of Eva Kmentová by Karel Kuklík, 1960s Sculpture in public space, Leaf in motion, Prague 9, by Czech sculptor Eva Kmentová (1973) Eva Kmentová, Gate of Dreams (1966), Liberec

Location

Birth place

  • Praha, Prague, Czech Republic

Birth date

  • 1928

Date of death

  • 1980

Author(s) of this page

  • Kůželová, Michaela

References

Artlist.cz. 2019. "Eva Kmentová." Accessed January 9. https://www.artlist.cz/eva-kmentova-923/.

Malý, Zbyšek, and Alena Malá, eds. 2000. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000 Sv. 5 Ka–Kom. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 237–238.

Horová, Anděla, ed. 1995. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1 A–M. Praha: Academia, 355–356.

Last edited on: 2019-01-12 22:20:37