Filters ˆ

Lucian Blaga Central University Library Cluj-Napoca

Lucian Blaga Central University Library Cluj-Napoca

Location

Date of founding

  • 1872

Acronym (if any)

  • BCU Cluj-Napoca

Type of organisation

  • Library

Operational type

  • Government/State organisation

Author(s) of this page

  • Petrescu, Cristina
  • Pintilescu, Corneliu

References

BCU Cluj-Napoca. 2011. “Buletin informativ. Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca, iulie–decembrie 2011” (The newsletter of the Lucian Blaga Central University Library, July–December 2011). Accessed October 7, 2016. http://www.bcucluj.ro/sites/default/files/public/images/doc/buletin14.pdf

BCU Cluj-Napoca. 2016. “Achiziţii şi schimb internaţional” (Acquisitions and international exchange). Accessed October 7, 2016. http://www.bcucluj.ro/ro/despre-noi/achizi%C5%A3ii

BCU Cluj-Napoca. 2016. “Donaţii şi donatori de prestigiu” (Donations and prestigious donors). Accessed September 26, 2016. http://www.bcucluj.ro/ro/despre-noi/dona%C5%A3ii-%C5%9Fi-donatori-de-prestigiu

BCU Cluj-Napoca. 2016. “Raport de evaluare a activităţii desfăşurate în anul 2015” (Evaluation report of the activity carried out in 2015). Accessed September 12, 2016.  http://www.bcucluj.ro/sites/default/files/public/images/doc/raport2015.pdf

BCU Cluj-Napoca. 2016. „Regulament de organizare şi funcţionare” (Standing rules of BCU Cluj-Napoca). Accesed September 28, 2016. http://www.bcucluj.ro/sites/default/files/public/images/doc/regulament_de_organizare.pdf

BCU Cluj-Napoca. 2016. “Scurt istoric” (A short history). Accessed September 26, 2016. http://www.bcucluj.ro/ro/despre-noi/scurt-istoric

Last edited on: 2018-08-28 10:01:35