Filters ˆ

Bishop Anton Vovk Collection

Anton Vovk after the attack at the Novo mesto railway station in 1952. Folders containing the Anton Vovk papers. A scene from the film The Burning Bishop.

Location

Languages

 • Croatian
 • German
 • Italian
 • Slovene

Name of collection

 • AAL 333 Bishop Anton Vovk Collection

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

 • manuscripts (ego-documents, diaries, notes, letters, drafts, etc.): unknown quantity
 • publications (books, newspapers, articles, press clippings): unknown quantity
 • voice recordings (including oral history recordings): 0-9

Stakeholder(s) of the collection

Geographical scope of recent operation

 • national

Founder(s)

Date of founding

 • 1946

Place of founding

Creator(s) of content

Collector(s)

Access type

 • completely open to the public

Publications

 • Vovk, Anton. V spomin in opomin. Osebni zapisi škofa Antona Vovka od 1945 do 1953. (In memory and admonition. Personal notes of bishop Anton Vovk from 1945 to 1953). Ljubljana: Družina, 2003.

Author(s) of this page

 • Bagarić, Petar

References

Dolgan Milan. “Anton Vovk in Jakob Ukmar : nekaj vzporednic“ (Anton Vovk and Jakob Ukmar: some parallels). Zvon: kulturno-družbena revija (Bell: cultural-social revue), 8/5 (2005), pp. 87-88.

 

Dolinar, France Martin. “Vovk, Anton, nadškof (1900–1963).“ (Vovk, Anton, archbishop (1900-1963)) In Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Ljubljana: 2013. Accessed November 20, 2017. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi814645/

 

Kolar Bogdan. “Ljubljanski nadškof Anton Vovk (1903-1963). Protagonist v treh državnih tvorbah“. (Archbishop of Ljubljana Anton Vovk (1903-1963). Protagonist in Three State Formations) Studia Historica Slovenica, 11 (2011) nu. 2-3 641-661.

 

Košnjek Jože. “Anton Vovk, prezrt slovenski škof“. (Anton Vovk, neglected Slovenian bishop), Gorenjski glas, 3. 2. 2016.

 

Merlak Ivan. Za narod in Cerkev: življenjepis božjega služabnika Antona Vovka. (For nation and Church: biography of Servant of God Anton Vovk) Ljubljana: Družina, 2002.

 

Otrin Blaž and Anton Štrukelj. Archbishop Anton Vovk: the servant of God. Ljubljana: Družina, 2008.

 

Otrin Blaž and Anton Štrukelj. Nadškof Anton Vovk: božji služabnik. (Archbishop Anton Vovk : Sthe ervant of God) Ljubljana: Družina, 2008.

 

Vovk, Anton. V spomin in opomin. Osebni zapisi škofa Antona Vovka od 1945 do 1953. (In memory and admonition. Personal notes of bishop Anton Vovk from 1945 to 1953) Ljubljana: Družina, 2003.

Otrin, Blaž, interview by Bagarić, Petar, July 13, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Last edited on: 2020-03-02 17:38:01