Filters ˆ

Prosvjeta Collection

Thumbnail A session of the Executive Committee of the Serb Cultural Association Prosvjeta, undated A session of the Executive Committee of the Serb Cultural Association Prosvjeta, undated Boxes No. 1-5 of SCA Prosvjeta in the Croatian State Archives Boxes No. 1-5 of SCA Prosvjeta in the Croatian State Archives The Central Library, one of the Serbian institutions in Croatia established after World War II The Central Library, one of the Serbian institutions in Croatia established after World War II Photograph of the of Serb Cultural Association Prosvjeta Main Committee Plenum, July 1971 Photograph of the of Serb Cultural Association Prosvjeta Main Committee Plenum, July 1971 The last major annual assembly of SCA Prosvjeta in 1970. The last major annual assembly of SCA Prosvjeta in 1970. The Rules of the SCA Prosvjeta, 1970. The Rules of the SCA Prosvjeta, 1970. First Congress of Serbs in Croatia, September 1945 First Congress of Serbs in Croatia, September 1945

The Prosvjeta collection presents the role of the strongest cultural and educational society of Serbs in Croatia. The association, in addition to the affirmation of Serbian culture and traditions, also sought to enhance the political status of the Serbian people in the Socialist Republic of Croatia (SRC). Therefore, its actions were characterized as contrary to the regime and the association was at first marginalized and then terminated.

Location

  • Zagreb Trg Marka Marulića 21, Croatia 10000
    Show on map

Languages

  • Croatian
  • Serbian

Name of collection

  • HR-HDA-640. Serbian Cultural Association Prosvjeta (1944 – 1980)

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

  • manuscripts (ego-documents, diaries, notes, letters, drafts, etc.): unknown quantity
  • publications (books, newspapers, articles, press clippings): unknown quantity

Stakeholder(s) of the collection

Date of founding

  • 1944

Place of founding

Access type

  • parts are closed to the public

References

Bilandžić, Dušan. Hrvatska moderna povijest, Zagreb: Golden marketing 1999.

HR-HDA-1220. Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske, Politbiro CK SKH

HR-HDA-1231. Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske

HR-HDA-640. Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta"

Moačanin, Fedor. "Muzej Srba u Hrvatskoj." Historijski zbornik 1-4 (1948), 217.-221.

Petranović, Branko. Historija Jugoslavije 1918.-1988., treća knjiga, Socijalistička Jugoslavija 1945.-1988. Beograd: Nolit, 1988.

Radelić, Zdenko. Hrvatska u Jugoslaviji 1945. – 1991. od zajedništva do razlaza, Zagreb: Hrvatski institut za povijest [etc.], 2006.

Roksandić, Drago. Srbi u Hrvatskoj. Od 15. stoljeća do naših dana. Zagreb: Vjesnik, 1991.

Sirotković, Hodimir, editor. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Zbornik dokumenata 1943. Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta, 1964.

Sirotković, Hodimir, editor. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Zbornik dokumenata 1944. Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta, 1970.

Spehnjak, Katarina. "Prilog istraživanju Srpskog kulturno-prosvjetnog društva "Prosvjeta" 1945.-1950." Časopis za suvremenu povijest  1-2, no. 22 (1990), 111–129.

Spehnjak, Katarina. Javnost i propaganda: Narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske 1945 – 1962. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2002.

Šarić, Tatjana, Vojnović, Branislava, Records inventory, HR-HDA-640 SKD "Prosvjeta", Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2014.

Šarić, Tatjana. „Kulturna politika vlasti u NRH – primjer Matice Hrvatske 1945. – 1952.”. Master's thesis, Sveučilište u Zagrebu, 2008.

Šarić, Tatjana. „Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta" u socijalizmu – prilog uz sedamdesetu godišnjicu osnutka”. Arhivski vjesnik no. 57 (2014), 307.-331.

Škiljan, Filip. „Djelovanje SKD "Prosvjeta" od 1944. do 1971. godine“, in:  Međunarodni znanstveni skup Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku : zbornik radova, editor Gavrilović, Darko, Sremska Kamenica, 2009. 49.-60.

Škiljan, Filip. „Kongres Srba u Hrvatskoj u rujnu 1945. godine,” in: Nacije, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije: zbornik radova, ur. Gavrilović, Darko  Sremska Kamenica, 2009.

Višnjić, Čedomir. Partizansko ljetovanje: Hrvatska i Srbi 1945. – 1950. Zagreb: Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", 2003.

Vojnović, Branislava, organizer. Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945. – 1952., svezak II. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006.

Last edited on: 2020-03-04 11:20:41