Filters ˆ

Movement of Revolutionary Youth

Demonstration in Prague, 1969 (illustrative photo)

Location

Date of founding

  • 1968

Acronym (if any)

  • HRM

Members (in the COURAGE Registry)

Author(s) of this page

  • Kůželová, Michaela

References

Pažout, Jaroslav. 2008. “Působení Ivana Dejmala ve studentském hnutí.” Paměť a dějiny No. 2: 43–49.

Moderní dějiny. 2013. “Dokumenty opozičních hnutí z počátku normalizace.” Last modified July 1. http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/dokumenty-opozicnich-hnuti-z-pocatku-normalizace/.

Pažout, Jaroslav. 2001. Fond Československé studentské hnutí v šedesátých letech dvacátého století (sbírka Ivana Dejmala) [Catalogue]. Praha: Libri prohibiti. Accessible at http://www.libpro.cz/docs/eskoskoslovenske-studentske-hnuti-v-sedesatych-letech-dvacateho-stoleti-sbirka-ivana_1359814477.pdf.

Last edited on: 2019-01-26 10:57:56