Filters ˆ

'By the railroad', film, 1963

Languages

  • Polish

Year of creation

  • 1963

Author(s) of this page

  • Gospodarczyk, Hanna

References

Calderón Puerta, Aránzazu
"Ciało (nie)widzialne: spektakl wykluczenia w „Przy torze kolejowym” Zofii Nałkowskiej", Teksty Drugie 6 (2010), pp. 137-153.

Preizner, Joanna. 
"Świadkowie.Przy torze kolejowym Andrzeja Brzozowskiego", POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE 1 (5) 2010, pp. 131-145. Grabowska, Grażyna, interview by Gospodarczyk, Hanna , November 14, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Last edited on: 2018-12-07 21:09:22