Filters ˆ

Croatian State Security Service Collection on Religious Communities

Boxes with the collection documents in the repository of the Croatian State Archives in Zagreb (2017-04-07). The example of the original cover with a numeric code of the elaborate entitled 'The Catholic Church as an ideological and political opponent of Federal People's Republic of Yugoslavia (FPRY)'. In the State Security Service, all topics were initially labelled with a specific numeric code (2017-04-07). The example of the original cover with a numeric code of the elaborate entitled 'The Catholic Church as an ideological and political opponent of Federal People's Republic of Yugoslavia (FPRY)'. In the State Security Service, all topics were initially labelled with a specific numeric code (2017-04-07). Several pages of the collection catalogue. It was made in the Security and Intelligence Agency of Republic of Croatia and handed over to the Croatian State Archives in Zagreb together with the collection (2017-09-22). Photos of the Evangelical (Lutheran) church in Zagreb (Gundulićeva 28), produced by the Croatian State Security Service during the surveillance of its activities. The building was consecrated on 30 March 1884, and the well-known architect Hermann Bollé participated in its construction (2017-09-21).

Location

 • Zagreb Trg Marka Marulića 21, Croatia 10000
  Show on map

Languages

 • Croatian
 • English
 • German
 • Serbian
 • Slovene

Name of collection

 • HR-HDA-1561. State Security Service of the Republic Internal Affairs Secretariat of the Socialist Republic of Croatia. Internal issues. Religious communities.

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

 • grey literature (regular archival documents such as brochures, bulletins, leaflets, reports, intelligence files, records, working papers, meeting minutes): 1000-
 • photos: 500-999

Place of founding

Access type

 • completely open to the public

Author(s) of this page

References

Akmadža, Miroslav. 2003. „Uzroci prekida diplomatskih odnosa između Vatikana i Jugoslavije 1952. godine“. Croatica Christiana Periodica (Zagreb), 27, no. 52, 171-202.

Akmadža, Miroslav. 2004. „Pregovori Svete Stolice i Jugoslavije i potpisivanje protokola iz 1966. godine“. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 36, no. 2, 473-503.

Akmadža, Miroslav. 2007. „The Position of the Catholic Church in Croatia 1945-1970“. Review of Croatian History (Zagreb), 2, no. 1, 89-115.

Akmadža, Miroslav. 2008. „Oduzimanje crkvenih matičnih knjiga u Hrvatskoj u vrijeme komunizma“.Croatica Christiana Periodica (Zagreb), 32, no. 61, 103-122.

Akmadža, Miroslav. 2012. „Položaj Katoličke crkve u Lici u prvim godinama komunističke diktature s posebnim osvrtom na odnos biskupa Viktora Burića prema komunističkom režimu“. Croatica Christiana Periodica (Zagreb), 36, no. 70, 145-168.

Akrap, Gordan. 2016. Kardinal Stepinac u dokumentima Gestapa i OZN-e. Zagreb: Udruga sv. Jurja – Glas Koncila – Laser plus.

Car, Tomislav. 2011. „Agrarna reforma i oduzimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi na području Pakračke eparhije 1945.-1948. godine“. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 43, no. 2, 521-550.

Đidara, Ivan. „Povijest Adventističke crkve u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Dalmaciju“. Doktorski rad, Sveučilište u Splitu, 2016.

Evangelička (luteranska) crkva u Republici Hrvatskoj. „Zagreb“. Accesed on September  22, 2017. 

Habek, Miroslav Edvin. 2017. „Tajna državnog arhiva: Dostupno 60.000 dosjea Udbe – nedostaje popis suradnika“. Zagrebacki.hr, June 11. Accesed on October 6, 2017.

Heđbeli, Živana. 2011. Institucije državne uprave Republike Hrvatske od osamostaljenja do članstva u Europskoj uniji. I. dio 1990. – 2004. Zagreb: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću. 

Hrvatska demokratska zajednica. 24 March 2017. „Tražimo da se otvore komunistički arhivi, ali ćemo dotjerati Mostov zakon koji izjednačava žrtve i udbaše!“. Accesed on October 6, 2017.  

Jakulj, Ivan. 2015. „Pravni položaj Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj: od totalitarizma do demokracije“. Crkva u svijetu (Split), 50, no. 3, 478-513.

Jutarnji.hr. 25 May 2017. „Rat oko dosjea 'Bez obzira na Mostov zakon o arhivima Udbe, u saborsku proceduru ide naš prijedlog zakona'“. Accesed on October 6, 2017.

Leljak, Roman. 2016. Predpisi o metodah in sredstvih dela Udbe in Kosa = Propisi o metodama i sredstvima rada Udbe i Kosa 1944. – 1990. Radenci: Društvo za raziskovanje zgodovine.

Matijević, Margareta. 2007. „Religious Communities in Croatia from 1945 to 1991: Social Causality of the Dissent Between Communist Authorities and Religious Communities' Leadership“. Review of Croatian History (Zagreb), 2, no. 1, 117-140.

Mihaljević, Josip. 2011. „Ustavna uređenja temeljnih prava u Hrvatskoj 1946.-1974.“. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 43, no. 1, 25-51.

Mikšić, Diana. 2015. „HR-HDA-1561 Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske“. In: Iseljeništvo. Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 405-415.    

Mikšić, Diana. 2016. „HR-HDA-1561 Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske“. In: Prvi svjetski rat. Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 175-179.    

Ministarstvo unutarnjih poslova RH. June 2016. „Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu“. Accesed on September 22, 2017.

Radelić, Zdenko. 2015. „KPJ i sigurnosno-obavještajni sustav u Hrvatskoj (1941.-1951.)“. Historijski zbornik (Zagreb), 68, no. 1, 73-105.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Služba za zaštitu ustavnog poretka“. Accesed on April 24, 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Protuobavještajna agencija“. Accesed on September 22, 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Sigurnosno-obavještajna agencija“. Accesed on September 22, 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 2016. „Javno izvješće 2016“. Accesed on April 27, 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 2017. „Javno izvješće 2017“. Accesed on September 21, 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 25 September 2015. „SOA predala arhivsko gradivo bivše Službe državne sigurnosti Hrvatskom državnom arhivu“. Accesed on April 27, 2017.

Spehnjak, Katarina i Tihomir Cipek. 2007. „Disidenti, opozicija i otpor – Hrvatska i Jugoslavija 1945. – 1990.“. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 39, no. 2, 255-297.

Staničić, Frane. 2014. „The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law“. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Zagreb). 64, no. 2, 225-254.

Vecernji.hr. 23 March 2017. „'Tko manipulira arhivom Udbe? Pitajte one kadrove koji su upravljali bivšim, a prikrili se u ovom sustavu'“. Accesed on October 6, 2017.

Wyhmeister, Nancy J. 2005. „Tko su adventisti sedmog dana?“. Biblijski pogledi (Maruševec), 13, no. 1, 79-104.

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske [The Law on security and intelligence system in the Republic of Croatia], Narodne novine RH, no. 79 and 105, 2006.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima [The Law amending and supplementing the Law on internal affairs], Narodne novine RH, no. 19, 1991.

Last edited on: 2020-02-11 15:44:12