Filters ˆ

Bethlen, Anikó  

Countess Anikó Bethlen

Location

Birth place

  • Cluj-Napoca, Romania

Birth date

  • 1938

Author(s) of this page

  • Jánosi, Csongor

References

ACNSAS – Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității [Archive of the National Council for the Study of the Securitate Archives], I – Fond Informativ [Informative fond]: file 0264646, volumes 1-7; file 82862, volume 4.

ACNSAS – Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității [Archive of the National Council for the Study of the Securitate Archives], R – Fond Rețea [Network fond]: file 229601, volume 4; file 310575, volumes 2-4.

Ablonczy, Balázs, et al., eds. 2014. Gróf Bethlen István és kora (Count Bethlen István and his era). Budapest: Osiris.

Bethlen, Béla and Ignác Romsics. 1989. Észak-Erdély kormánybiztosa voltam (I Was the Government Commissioner of Northern Transylvania). Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó.

Demeter, Béla and József Venczel. 1940. Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája a román impérium alatt (The Transylvanian Hungarian Economic Association's work under the Romanian rule). Budapest: Pátria.

Farkas, Zoltán, ed. 2004. Adalékok az EGE – EMGE – RMGE 150 éves történetéhez, 1844-1994 (Additives to the EGE - EMGE - RMGE 150-years old history, 1844-1994). Kolozsvár: Erdélyi Gazda.

Hunyadi, Attila. 2000. “Romániai magyar gazdaságpolitika. 1918-1940.” (Romanian Hungarian Economic Policy. 1918-1940) Magyar Kisebbség 2: 322– 341.

Máthé, Áron. 2016. “Helytállni a történelem viharában – Báró Bánffy Dániel, a Magyar Függetlenségi Mozgalom támogatója.” (Facing the storm of history – Baron Daniel Bánffy, supporter of the Hungarian Independence Movement) Kommentár 6: 48–59.

Mihăilescu, Călin-Andrei. 2006. Cum era? Cam așa ... Amintiri din anii comunismului [românesc] (How was it? Something like that ... Memories from the [Romanian] communist period). Bucharest: Curtea Veche.

Oláh-Gál Elvira. 2011. “Oláh-Gál Elvira beszélgetése gróf Bethlen Anikóval: Gyermekkori életképek – történelmi háttérrel.” (Elvira Oláh-Gál in conversation with Countess Anikó Bethlen: Childhood Life Pictures - with Historical Background) Székelyföld: kultúrális folyóirat, September. Accessed January 18, 2017. http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTQ0Mw==.

Vincze, Gábor. 2000. Magyar vagyon román kézen: dokumentumok a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek második világháború utáni helyzetéről és a magyar-román vagyonjogi vitáról (Hungarian goods in Romanian possession: documents about the situation of Romanian Hungarian corporations, financial institutions after the Second World War and about the Hungarian-Romanian property rights dispute). Csíkszereda: Pro-Print.

Bethlen, Anikó , interview by Jánosi, Csongor , January 10, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Last edited on: 2018-01-16 16:10:58