Filters ˆ

Mattis-Teutsch, Hans. Forestry Worker, n.d. Painting

'Woodcutter,' painting of Hans Mattis–Teutsch from late 1940s–early 1950s

Location

Year of creation

  • 1950

Signature

  • Inv. 0760

Credits

  • Source: Muzeul de Artă Brașov

Author(s) of this page

  • Petrescu, Cristina
  • Pintilescu, Corneliu

References

Breaz, Dan-Octavian. 2013. “Perspective actuale asupra avangardei istorice româneşti: modernizare artistică şi politizare în pictura avangardistă românească.” (Current perspectives on the historical Romanian avant-garde: artistic modernity and political immixture in Romanian avant-garde painting) PhD diss., Babeş-Bolyai University.

Popica, Radu. 2009. “Argument.” In Mattis-Teutsch, artist al avangardei (Mattis-Teutsch, artist of the avant-garde), edited by Radu Popica and Anca Maria Zamfir, 9–10. Braşov: Muzeul de Artă Braşov.

Popica, Radu. 2015. “Centrul artistic braşovean în perioada postbelică (1945-1989).” [Braşov as an artistic centre in the post-war period (1945–1989)]. In Arta braşoveană postbelică: 1945–1989. Repere din colecţia Muzeului de Artă Braşov (Post-war art in Braşov: 1945–1989. Landmarks in the collection of Braşov Art Museum), edited by Radu Popica, 4–23. Braşov: Editura Muzeului de Artă Braşov.

Popica, Radu. 2016. “Centrul artistic braşovean în perioada interbelică şi în anii celui de-al Doilea Război Mondial (1919–1944).” (Braşov as an artistic centre in the interwar period and during the Second World War (1919–1944)) In Arta braşoveană interbelică (Interwar art in Braşov), edited by Radu Popica, 4–57. Braşov: Editura Muzeului de Artă Braşov.

Popica, Radu, interview by Pintilescu, Corneliu, February 13, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

Last edited on: 2018-07-29 11:51:32