Filters ˆ

Ierunca, Virgil. Pitești, in Romanian, 1981. Book

Front cover of the book Pitești by Virgil Ierunca

Location

Languages

  • Romanian

Creator

Year of creation

  • 1981

Credits

  • Oradea University Library

Author(s) of this page

  • Marin, Manuela

References

Lovinescu, Monica. 2010. Jurnal esențial (Essential journal). București: Humanitas.

Matica, G. 2010. “Fond de carte special pentru noua bibliotecă a Universității” (Special fonds of books for the new library of the University). In Crișana, April 29, 3.

Meseșan, Anarela. 2015. Exilul românesc din perioada comunistă, reflectat în fondul bibliotecii de la Paris a familiei Monica Lovinescu–Virgil Ierunca (The Romanian exile community of the communist period reflected in the Monica Lovinescu–Virgil Ierunca personal library in Paris ). Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane.

Petrescu, Cristina. 2013. From Robin Hood to Don Quixote: Resistance and Dissent in Communist Romania. București: Editura Enciclopedică

Last edited on: 2019-01-20 20:58:32