Filters ˆ

Jan Patočka. Does History Have a Meaning?, 1975. Typescript

Location

  • Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
    Show on map

Languages

  • Czech

Creator

Year of creation

  • 1975

Featured item of

Author(s) of this page

  • Kůželová, Michaela
  • Vrtálková, Anna

References

Patočka, Jan. 2007. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: OIKOYMENH.

Kohák, Erazim. 1989. Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings. Chicago: The University of Chicago Press.

Patočka, Jan, Ivan Chvatík, and Pavel Kouba. 2002. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. III, Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: OIKOYMENH.

Chvatík, Ivan. 2007. "Dějiny Archivu Jana Patočky v Praze a co jim předcházelo." Filosofický časopis 55, No. 3: 365-89.

Archiv Jana Patočky. 2017. “Bibliografie Jana Patočky.” Last accessed September 6. http://www.ajp.cuni.cz/index.php/Bibliografie.

Frei, Jan , interview by Vrtálková, Anna , April 08, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Last edited on: 2019-03-09 12:29:25