Filters ˆ

Polish Library POSK in London

Location

  • London King Street 238-246, United Kingdom
    Show on map

Date of founding

  • 1942

Type of organisation

  • Library

Operational type

  • Private foundation

Author(s) of this page

  • Kunicki, Mikołaj

References

Platt, Dobrosława, Jan Wiktor Sienkiewicz, Teresa Halikowska, and Adrian Smith. Wspólny wysiłek - wspólny sukces: 50 lat POSKu : wystawa = Community effort, community achievement : 50 years of POSK : exhibition. Londyn: Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 2014.

Reisch, Alfred A. Hot Books in the Cold War: The CIA-Funded Secret Book Distribution Program Behind the Iron Curtain. 2013.

Saunders, Frances Stonor. The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters. New York: The New Press, 2013.

Szmidt, Jadwiga, and Zdzisław Eugeniusz Wałaszewski. Zdzisław Jagodziński jakim Go pamiętamy. Londyn: Biblioteka Polska POSK, 2003.

Wrede, Maria, Jadwiga Szmidt, Magdalena Bocheńska-Chojecka, and Grzegorz Pisarski. Przewodnik po zespołach rękopisów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2006.

Last edited on: 2017-09-02 12:17:21