Filters ˆ

Cioran, Emil. Letter to his parents, Paris, 28 February 1949. Manuscript

Picture of Emil Cioran from his Securitate file

Location

Languages

  • Romanian

Year of creation

  • 1949

Signature

  • C.S. Inv. 34.999

Author(s) of this page

  • Pintilescu, Corneliu

References

Cioran, E.M. 1949. Précis de décomposition (A Short History of Decay). Paris: Gallimard.

Petreu, Marta. 1999. Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României! (An infamous past or “The Transfiguration of Romania”). Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof.

Sdrobiş, Dragoş. 2015. Limitele meritocraţiei într-o societate agrară. Șomaj intelectual şi radicalizare politică a tineretului în România interbelică (The limits of meritocracy in an agrarian society: Intellectual unemployment and political radicalisation in interwar Romania).  Iaşi: Polirom.

Zarifopol-Johnston, Ilinca.2009. Searching for Cioran. Edited by Kenneth R. Johnston. Bloomington:  Indiana University Press.

Last edited on: 2017-11-02 18:11:53