Filters ˆ

Czechoslovak Society of Arts and Sciences Collection

Czechoslovak Society of Arts and Sciences Collection

Location

 • Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 - Chodovec, Czech Republic 
  Show on map

Languages

 • Czech
 • English
 • Slovak

Name of collection

 • Czechoslovak Society of Arts and Sciences

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

 • grey literature (regular archival documents such as brochures, bulletins, leaflets, reports, intelligence files, records, working papers, meeting minutes): 10-99
 • manuscripts (ego-documents, diaries, notes, letters, drafts, etc.): 10-99
 • publications (books, newspapers, articles, press clippings): 0-9

Geographical scope of recent operation

 • international
 • national

Date of founding

 • 1958

Place of founding

Access type

 • visits by appointments

Author(s) of this page

 • Müller, Dorota
 • Rajlová, Lucie

References

Společnost pro vědy a umění. 2017. “Společnost pro vědy a umění.“ Accessed August 8. https://www.svu2000.org/.

Zprávy SVU, Vol. 1959–1977.

Národní archiv. 2017. “Národní archiv v retrospektivě.“ Accessed August 8.  https://www.nacr.cz/o-nas/narodni-archiv-v-retrospektive/.

Wikipedia. 2017. ”Jaroslav Drábek.“ Accessed August 8. https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Dr%C3%A1bek.

Drábek, Jan. 2016. Dva životy Vladimíra Krajiny. Praha: Toužimský & Moravec.

Rechcígl, Miloslav ml. Pro vlast. Padesát let Společnosti pro vědy a umění (SVU). Praha: Academia 2012.

Wikipedia. 2017. ”Petr Kolář (diplomat).” Accessed August 8.  https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Kol%C3%A1%C5%99_(diplomat).

Národní archiv, fond Společnosti pro vědy a umění, USA, karton č. 1, sign. A3, Jaroslav Drábek – Příspěvek k historii počátku československého odboje.

Drábek, Jaroslav and Jan Drábek et al. 1992. Z časů dobrých i zlých. Praha: Naše vojsko.

Last edited on: 2020-03-02 14:25:11