Filters ˆ

Cioran, Aurel  

Aurel Cioran visiting his brother in Paris during 1990s

Location

Birth place

  • Rășinari, Romania

Birth date

  • 1914

Date of death

  • 1997

Author(s) of this page

  • Pintilescu, Corneliu

References

Sârghie, Anca. 2012. „Aurel Cioran sau pragurile unui destin românesc” (Aurel Cioran or the stages of a Romanian destiny). In Cioran, Aurel. Aurel Cioran: fratele fiului risipitor (Aurel Cioran: the brother of the prodigalson). Edited by Anca Sârghie and Marin Diaconu. Cluj-Napoca: Eikon, 5–17.

Tănase, Stelian. 2009b. “Emil Cioran supravegheat de Securitatea română” (Emil Cioran under the surveillance of the Romanian Securitate). Sfera Politicii 17, 141. Accessed February 21, 2017.  http://www.sferapoliticii.ro/sfera/141/art12-tanase.html

Ţurcanu, Mircea. 2003. Mircea Eliade: prizonierul istoriei (Mircea Eliade: The prisoner of history). Bucharest: Humanitas.

Last edited on: 2017-11-02 18:08:41