Filters ˆ

Poltaryeva, Viktoriya. Embroidered handkerchief, 1946. Applied arts object.

Poltaryeva, Viktoriya. Embroidered handkerchief, 1946. Applied arts object.   

Location

Languages

  • Russian
  • Ukrainian

Year of creation

  • 1946

Credits

  • National Museum-Memorial to the Victims of Occupation “Prison on Lonskogo Street,” Lviv, Ukraine

Featured item of

Author(s) of this page

  • Kulick, Orysia Maria

References

Iryna Yezerska, „Tyuremna vyshyvka, yak storinku „al’bomu na nezabut’” ta zhyttepysu Viktorii Poltaryevoyi,” Eksponat misiatia, Tyurma na Lonskogo. URL accessed May 24, 2017: http://www.lonckoho.lviv.ua/podiji/novyny/tyuremna-vyshyvka-yak-ctorinky-albomu-na-nezabut-ta-zhyttjepysu-viktoriji-poltarjevoji.html

Last edited on: 2018-03-25 12:22:45