Filters ˆ

Sekal, Zbyněk  

Portrait of Zbyněk Sekal by Karel Kuklík, 1960s Panáček modrý květ, 1957, soukromá sbírka Zbyněk Sekal, Bez názvu (schránka s ocelovým lanem), konec 80. let

Location

Birth place

  • Praha, Prague, Czech Republic

Birth date

  • 1923

Date of death

  • 1998

Author(s) of this page

  • Kůželová, Michaela

References

Muzeum umění Olomouc. 2019. "Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se." Accessed January 10. http://www.muo.cz/zbynek-sekal--485/.

Malý, Zbyšek, and Alena Malá, eds. 2004. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 Sv. 13 Ro–Se. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 324–325.

Artlist.cz. 2019. "Zbyněk Sekal." Accessed January 10. https://www.artlist.cz/zbynek-sekal-4044/.

Revolver Revue. 2019. "Zbyněk Sekal." Accessed January 10. http://revolverrevue.cz/zbynek-sekal.

Horová, Anděla, ed. 1995. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 2 N–Ž. Praha: Academia, 728.

Last edited on: 2019-01-27 11:57:55