Filters ˆ

Acquisition of Ivan Dejmal Collection by Libri Prohibiti

Location

Starting year of event

  • 1998

Author(s) of this page

  • Kůželová, Michaela

References

Rychetský, Lukáš and Jiří Gruntorád. 2012. “Vnitřně svobodný kus života. S Jiřím Gruntorádem o samizdatech.” A2, No. 18 (29. 8. 2012), Accessible at https://www.advojka.cz/archiv/2012/18/vnitrne-svobodny-kus-zivota.

Pažout, Jaroslav. 2001. Fond Československé studentské hnutí v šedesátých letech dvacátého století (sbírka Ivana Dejmala) [Catalogue]. Praha: Libri prohibiti. Accessible at http://www.libpro.cz/docs/eskoskoslovenske-studentske-hnuti-v-sedesatych-letech-dvacateho-stoleti-sbirka-ivana_1359814477.pdf.

Last edited on: 2019-02-18 15:56:29