Filters ˆ

Vaněk, Mojmír 

Mojmír Vaněk at the presidential office of Edvard Beneš

Location

Birth place

  • Přerov, Czech Republic

Birth date

  • 1911

Date of death

  • 1992

Author(s) of this page

  • Vrtálková, Anna

References

Jožka Pejskar, „Vaněk Mojmír", in Poslední pocta. Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948–1994. Svazek 4. (Fallbrook: Jožka Pejskar, 1994), 184.
Miloš Trapl, Arnošt Skoupý, a Miloš Kouřil, Československý exil a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 1945–1989. I. Od května 1945 do srpna 1968. (Olomouc: Univerzita Palackého, 2004), 94.

Last edited on: 2019-02-02 22:55:40