Filters ˆ

Review of Josef Škvorecký’s novel “Cowards”, 1959

Review of Josef Škvorecký’s novel “Cowards”, 1959

Location

  • Na Struze 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
    Show on map

Languages

  • Czech

Year of creation

  • 1959

Signature

  • 318-1-2

Credits

  • Security Services Archive (ABS)

Author(s) of this page

  • Kůželová, Michaela
  • Šámal, Petr

References

"Preliminary inventory of the Collection 318 Hlavní správa tiskového dohledu (Central Press Supervision Authority)." https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-318.pdfAccessed October 28, 2017.

Dokoupil, Blahoslav a kol. 1994. Slovník české prózy 1945–1994. Ostrava: Sfinga.

ÚČL AV ČR. 2013. "Slovník české literatury po roce 1945: Josef Škvorecký." Last modified January 5. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=439. 

Last edited on: 2018-11-14 09:44:41