Filters ˆ

Šīrants, Rūdolfs 

Portrait of Rūdolfs Šīrants. Author of the photo unknown. VRVM 171.681/1

Location

Birth place

  • Riga, Latvia

Birth date

  • 1910

Date of death

  • 1985

Author(s) of this page

  • Bleiere, Daina

References

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs (1987). Rīgas kartes un plāni. 17. gs. - 19. gs. vidus. Katalogs. Rīga, 111 pp.;

"Šīrants, Rūdolfs". In: Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. 2. sējums. Rīga: Latvijas enciklopēdiju redakcija, 1991, p. 231;

Andris Caune (1997). Rīgas vēsturnieki. In: Rīga 800. Gadagrāmata 1996. Rīga: LKF, pp. 37-39.

Last edited on: 2019-01-23 12:16:45