Filters ˆ

Blatný, Ivan. Old Addresses, in Czech, 1979. Typescript

Blatný, Ivan. Old Addresses, 1979 Blatný, Ivan. Old Addresses, 1979 Blatný, Ivan. Old Addresses, 1979

Location

  • Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1 - Hradčany, Czech Republic
    Show on map

Languages

  • Czech

Creator

Year of creation

  • 1979

Signature

  • k42, P.č.578

Credits

  • Literary Archive of the Museum of Czech Literature (LA PNP), photo by Petr Kotyk

Author(s) of this page

  • Kůželová, Michaela

References

Blatný, Ivan. 1992. Stará bydliště. Brno: Petrov.

Blatný, Ivan. 2017. Jde pražské dítě domů z bia... Brno: Druhé město.

Rambousek, Jiří. 2010. „Tak jdete pomalu po městě dětství…“ Duha [online] 24, No. 2. Accessible at https://duha.mzk.cz/clanky/tak-jdete-pomalu-po-meste-detstvi.

Schreiberová, Jarmila. 2014. "Nad literární pozůstalostí Ivana Blatného." Literární archiv 46: 516–520. 

Last edited on: 2019-02-02 18:27:43