Filters ˆ

Lénárd, Ödön 

Leaders of the Actio Catholica in the court of the Jail of Markó Street. From left: Pál Németh, Antal Koleszár, Ödön Lénárd, 1948.

Birth place

  • Budapest, Hungary

Birth date

  • 1911

Date of death

  • 2003

Author(s) of this page

  • Pál, Zoltán

References

Lénárd Ödön: Erő az Erőtlenségben. (2Kor 12,9). Eszmélődés élmények és dokumentumok fölött a magyar katolicizmus helytállása köréből a kommunista diktatúra alatt. [Power in Powerlessness. 2Kor 12,9. Thinking of experiences and documents about the persisting of Hungarian Catholicism under the communist dictatorship] Márton Áron Kiadó, Budapest, 1994.

Hetényi Varga Károly: Elfelejtett hitvallónk. A kilencvenéves Lénárd Ödön köszöntése. [Our Forgotten Confessor. Salutation of the 90 year old Ödön Lénárd] Pro Domo, Pécs, 2001. 55–56.

Lénárd Ödön–Tímár Ágnes–Szabó Gyula–Soós Viktor Attila: Utak és útvesztők. [Roads and Mazes] Kairosz, Budapest, 2006.

Lénárd Ödön–Tímár Ágnes–Soós Viktor Attila: Istennel, vagy Isten nélkül. A katolikus iskolák államosítása Magyarországon a II. világháború után [With or Without God. Nationalization of Catholic schools in Hungary after the Second World War]. Kairosz, Budapest, 2008.

Last edited on: 2018-05-11 16:55:07