Filters ˆ

Union of Writers of Soviet Latvia collection

Cover of the file of protocol of the plenary meeting of the Witers' Union in 1959

Location

Languages

  • Latvian
  • Russian

Name of collection

  • Latvian Writers' Union 

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

  • grey literature (regular archival documents such as brochures, bulletins, leaflets, reports, intelligence files, records, working papers, meeting minutes): 500-999

Geographical scope of recent operation

  • international

Date of founding

  • 1940

Place of founding

Creator(s) of content

Collector(s)

Access type

  • completely open to the public

Author(s) of this page

  • Bleiere, Daina

References

Māris Čaklais (2000). Laiks iegravē sejas: uzmetumi memuāriem. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.

Inta Čaklā (2002). Kā dzeja izlauzās brīvība. No "Stāsta par Knuta Skujenieka grāmatas neizdošanu". In: Rita Luginska, Saulcerīte Viese (Sast.). Grāmatas aizkulises: Apceres, dokumenti, intervijas, atmiņas. Rīga: Sol Vita, pp. 74-95.

Ilgonis Bērsons (2006).Auseklītis zem āmura un kāškrusta: rakstnieku soļi divos lūzumgados (1940-1941). Rīga: Sol Vita.

Ieva Heimane, red. (2010). Radošo savienību plēnums. 1. un 2. jūnijs. Rīga: Jumava.

Silvija Radzobe (2017). "Kosmopolītu" lieta un Aleksandrs Čaks: dokumentāla hronika ar komentāriem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.


Last edited on: 2020-02-26 14:01:35