Filters ˆ

Nepraš, Karel  

Karel Nepraš, sculpture Big dialogue, 1966, wire, metal, fabric, epoxy resin, red varnish, size 145x190x83 cm

Location

Birth place

  • Praha, Prague, Czech Republic

Birth date

  • 1932

Date of death

  • 2002

Author(s) of this page

  • Kůželová, Michaela

References

Koblasa, Jan, Jirousová, Věra, eds. 2005. Šmidrové – jednou Šmidrou, Šmidrou navěky. Bedřich Dlouhý, Jan Koblasa, Karel Nepraš, Jaroslav Vožniak, Rudolf Komorous. Olomouc: Fontána.

Klimešová, Marie. 2001. „České výtvarné umění druhé poloviny 20. století. Alternativa a underground, umění a společnost“, In Bitrich, Tomáš et al. Alternativní kultura: příběh české společnosti 1945-1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 376–419.

Anděl, Jaroslav, ed. 2012. Karel Nepraš. Praha: DOX Centrum současného umění.

Artlist.cz. 2019. "Karel Nepraš." Accessed January 9. https://www.artlist.cz/karel-nepras-877/.

Last edited on: 2019-01-12 22:30:02