Filters ˆ

Brabenec, Vratislav 

Vratislav Brabenec

Location

Birth place

  • Praha, Prague, Czech Republic

Birth date

  • 1943

Author(s) of this page

  • Bárta, Jan

References

Knihovna Václava Havla, and Jiří Peňás. 2018. “Tváře vzdoru: Vratislav Brabenec.” Accessed September 26. http://tvare-vzdoru.vaclavhavel-library.org/cs/profil/16/vratislav-brabenec-1943.

Blažek, Petr and Vladimír Bosák. 2007. “Akce ʻBojanoviceʼ – 11. listopad 1976.” Paměť a dějiny 1, No. 1: 120–133.

The Plastic People of the Universe. 2018. Accessed September 26. http://plasticpeople.cz.

Česká televize. 2018. “Fenomén Underground. Galérka chátry: Vratislav Brabenec.” Accessed September 22. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/412235100221010-galerka-chatry/8103-vratislav-brabenec/.

Last edited on: 2019-01-26 14:54:06