Filters ˆ

Pop-Săileanu, Aristina, interview by Liana Petrescu, 1994. Transcript, Sighet Memorial – Oral History Collection

Aristina Pop-Săileanu's arrest photo

Location

Languages

  • Romanian

Year of creation

  • 1994

Signature

  • Interviul nr. 254

Author(s) of this page

  • Petrescu, Cristina
  • Pătrăşconiu, Cristian Valeriu

References

Fürtos, Robert and Gheorghe Mihai Bârlea, eds. 2009. Colectivizarea în Maramureş: Mărturii de istorie orală (Collectivization in Maramureș: Oral History testimonies). Bucharest: Fundația Academia Civică.
Pop-Săileanu, Aristina. 2008. Să trăiască partizanii până vin americanii! Povestiri din munţi, din închisoare şi din libertate (Long live the partisans till the Americans come! Recollections from the mountains, from prison, and from freedom). Bucharest: Fundația Academia Civică.

Ioana, Boca, interview by Pătrăşconiu, Cristian Valeriu , July 11, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

Last edited on: 2019-01-07 18:20:46