Filters ˆ

Pressconference

Location

Website

Starting year of event

  • 2015

Documents about the event

  • Lichniyat arhiv na presidenta Zhelyu Zhelev - nay-novoto tsenno darenie v balgarskite arhivi [The Personal Fund of the President Dr. Zhelyu Zhelev - the Newest Valuable Donation in the Bulgarian Archives], 2015. News10bg. http://news10.bg/?p=45925 (03.02.2018)

Author(s) of this page

  • Kasabova, Anelia Dr.
Last edited on: 2019-02-18 10:51:05